Το νέο σας σπίτι

Το νέο σας σπίτι
Tue, 7 Feb 17

Α. Τέλη Τοπικής Αρχής
Ανάλογα με το μέγεθος του ακινήτου σας, οι τοπικές αρχές χρεώνουν μεταξύ € 85 - € 256 ετησίως για την τακτική συλλογή απορριμμάτων, φωτισμού των δρόμων, αποχέτευσης και συναφείς υπηρεσίες της κοινότητας. Κοινόχρηστα τέλη της κοινότητας καταβάλλονται στην τοπική δημοτική αρχή σας.

Κοινόχρηστα τέλη υπηρεσιών – Τα κοινόχρηστα σε μεγάλο βαθμό εξαρτιώνται από τον τύπο και το μέγεθος του ακινήτου που έχετε αγοράσει. Αν έχετε αγοράσει ένα ακίνητο που αποτελεί μέρος του σχεδίου το οποίο αποτελείται από μια πισίνα, τζακούζι, σπα κλπ, καθώς καλύπτουν το μερίδιο του ιδιοκτήτη του κόστους καθαρισμού και συντήρησης των κοινόχρηστων χώρων και κήπους,  έξοδα της πισίνας, ηλεκτρισμό σε κοινούς χώρους, τα έξοδα διαχείρισης, αποκομιδή των σκουπιδιών και τις επισκευές. Ως εκ τούτου, τα κοινόχρηστα θα είναι σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με ένα ακίνητο που αγοράζeται για ένα έργο το οποίο παρέχει μόνο τις βασικές διευκολύνσεις. Συνήθως, τα τέλη αυτά κυμαίνονται μεταξύ € 30 - € 50 σε μηνιαία βάση και αποτελούν μέρος του συνόλου των τοπικών αρχών που εμφανίζονται πιο πάνω.

Β. Δημοτικός Φόρος

Ως εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του ακινήτου, θα σας ζητηθεί να καταβάλετε ετήσιο φόρο  στον Δήμο, ο οποίος υπολογίζεται επί της αξίας αγοράς του ακινήτου κατά την 1 του Ιανουαρίου 1980. Τα ποσοστά κυμαίνονται από 1 ℅ - 2℅. Ο Δημοτικός Φόρος καταβάλλεται στην τοπική δημοτική αρχή.

Γ. Φορολογία Αποχέτευσης
Ως εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του ακινήτου, θα είστε υποχρεωμένοι να καταβάλετε ετήσιο φόρο Αποχέτευσης, ο οποίος υπολογίζεται επί της αγοραίας αξίας του ακινήτου κατά την 1 Γενάρη 1980. Τα ποσοστά κυμαίνονται από 3℅  - 3,5℅.Οι φόροι Αποχέτευσης καταβάλλονται ετησίως στο τοπικό Συμβούλιο Αποχετεύσεων.

Δ. Άλλες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας / ασφαλιστικά ποσοστά

Για άλλες χρήσεις το κόστος είναι αρκετά χαμηλό - τα ποσοστά των τηλεπικοινωνιών είναι πολύ ανταγωνιστικά σε παγκόσμιο επίπεδο, και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας είναι κατά μέσο όρο € 683 ετησίως, και τα ποσοστά νερού είναι € 170 κατά μέσο όρο ετησίως. Αυτά συνήθως πληρώνονται μηνιαία ή τριμηνιαία εκ των προτέρων. Αυτά κυμαίνονται από την ανάπτυξη στην ανάπτυξη και εξαρτώνται από την περιοχή και το είδος του ακινήτου.

Τιμές Ασφαλείας - Σε γενικές γραμμές, τα ιδρύματα είναι επίσης αγγλόφωνα και η διαδικασία της κατάθεσης και διεκδίκησης ασφάλισης μοιάζει πολύ με εκείνη των χωρών της Ε.Ε., όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, η ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων διατίθεται στην τιμή των 1,65% της τρέχουσας αξίας του ακινήτου και το περιεχόμενο καθορίζεται σε 2% της συνολικής αξίας τους.

top
land and building developers association International Real Estate Federation