Διευρύνει τους «Horizon-τες» της η AFRICANOS PROPERTY DEVELOPERS LTD με το νέο έργο Horizon View Residences

Διευρύνει τους «Horizon-τες» της η AFRICANOS PROPERTY DEVELOPERS LTD με το νέο έργο Horizon View Residences
Mon, 12 Jul 21

 

top
land and building developers association International Real Estate Federation